Galeria

Prezentujemy dokonane przez nas realizacje. Zdjęcia prezentują zarówno architekturę wnętrz budynków sakralnych, jak i zabytki ruchome. Zobacz efekty naszych prac konserwatorskich.

 

Architektura wnętrz

zabytki-Sklepienie-nawy-boczny-bocznej-w-ko-ciele-Katedralnym-pw-w-Piotra-i-Paw-a-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-Sklepienie-nawy-g-wnej-ko-cio-a-Katedralnego-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-Sklepienie-kaplicy-szpitalnej-klasztoru-Bonifratr-w-w-Piaskach-Marysinie-woj-wielkopolskie
zabytki-Polichromie-sklepienia-pod-ch-rem-w-ko-ciele-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Chojnowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-poklasztornego-pw-w-Stanis-awa-Biskupa-i-M-czennika-w-Ko-minie-Wielkopolskim
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-Naj-wi-tszego-Serca-Pana-Jezusa-i-w-Floriana-w-Poznaniu-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-nawa-po-udniowa-ko-cio-a-katedralnego-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-W-tek-kamienny-coko-u-w-ko-ciele-pw-w-Jadwigi-l-skiej-w-Wilkowie-Polskim-woj-wielkopolskie
zabytki-Paw-owice-woj-wielkopolskie-sala-balowa-pa-acu
zabytki-Nawa-po-udiowa-ko-cio-a-Katedralnego-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-Nawa-g-wna-ko-cio-a-pw-w-Jacka-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-Mi-dzych-d-woj-wielkopolskie-ko-ci-pw-w-M-cze-stwa-w-Jana-Chrzciciela
zabytki-Nawa-boczna-koscio-a-pw-w-Ma-gorzaty-w-Gostyniu-woj-wielkopolskie
zabytki-Ko-ci-pw-w-Walentego-przy-Klasztorze-Ojc-w-Franciszkan-w-w-Osiecznej-woj-wielkopolskie
zabytki-Ko-ci-Zgromadzenia-ksi-y-Zmartwychwsta-c-w-pw-w-Kazimierza-w-Warszawie-woj-mazowieckie
zabytki-Ko-ci-Farny-pw-NMP-Wniebowzi-tej-w-Ko-cianie-woj-wielkopolskie
zabytki-Ko-ci-pw-w-Jana-Chrzciciela-w-Przem-cie-woj-wielkopolskie
zabytki-Kaplica-w-Anny-w-ko-iele-pw-w-Ma-gorzaty-w-Gostyniu-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-NMP-Wniebowzi-tej-w-Obornikach-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-ko-xio-a-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Chojnowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Wojciecha-w-Poznaniu-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Wojciecha-w-Jankowie-Zale-nym-woj
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Wawrzy-ca-w-Ko-minie-Wielkopolskim
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Marcina-w-K-pnie-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Jadwigi-l-skiej-w-Bolkowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-Jacka-w-Legnicy-woj-dolno-l-skie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Kostrzynie-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-Niepokalanego-Pocz-cia-NMP-w-Chojn-w-woj-dolno-l-skie
zabytki-Wn-trze-ko-cio-a-pw-NMP-Wniebowzi-tej-w-Psarskiem-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-i-wyposa-enie-ko-cio-a-pw-w-Wojciecha-w-Jankowie-Zale-nym-woj-wielkopolskie
zabytki-Wn-trze-kaplicy-szpitalnej-klasztoru-Bonifratr-w-w-Piaskach-Marysinie-woj-wielkopolskie
zabytki-Wnetrze-ko-cio-a-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Kostrzynie-woj-wielkopolskie
zabytki-Strop-ko-cio-a-pw-Niepokalanego-Pocz-cia-NMP-w-Chojn-w-woj-dolno-l-skie
zabytki-Sklepienie-prezbiterium-ko-cio-a-pw-Podwy-szenia-Krzy-a-w-Sulikowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Prezbiterium-ko-cio-a-pw-Podwy-szenia-Krzy-a-w-Sulikowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Polichromie-prezbiterium-ko-cio-a-pw-w-Jadwigi-l-skiej-w-Bolkowie-woj-Dolno-l-skie

Zabytki ruchome

zabytki-Prospekt-organowy-z-ko-cio-a-poklasztornego-pw-w-Stanis-awa-Biskupa-i-M-czennika-w-Ko-minie-Wielkopolskim
zabytki-Zwie-czenie-o-tarza-bocznego-w-ko-ciele-w-Ma-gorzty-w-Gostyniu-woj-wielkoposkie
zabytki-Stalle-w-ko-cio-a-pw-w-Ma-gorzaty-w-Gostyniu-woj-wielkopolskie
zabytki-Stalle-w-ko-ciele-klasztornym-Ojc-w-Oblat-w-w-Obrze-woj-Wielkopolskie
zabytki-Prospekt-organowy-z-ko-cio-a-pw-Wniebowzi-cia-NMP-w-Zarembie-woj-dolno-l-skie
zabytki-Prospekt-organowy-w-ko-ciele-pw-Niepokalanego-Pocz-cia-NMP-w-Bogatyni-woj-dolno-l-skie
zabytki-Prospekt-organowy-w-ko-ciele-pomocniczym-pw-w-Miko-aja-w-Nowogrod-cu-woj-dolno-l-skie
zabytki-O-tarz-g-wny-z-ko-cio-a-pw-w-ukasza-Ewangelisty-w-wierczynie-woj-wielkopolskie
zabytki-O-tarz-g-wny-ko-io-a-pw-NMP-Wniebowzi-tej-w-Obornikach-woj-wielkopolskie
zabytki-O-tarz-g-wny-ko-cio-a-pw-w-ap-Piotra-i-Paw-a-w-Chojnowie-woj-dolno-l-skie
zabytki-O-tarz-boczny-z-kaplicy-szpitalnej-klasztoru-Bonifratr-w-w-Piaskach-Marysinie-woj-wielkopolskie